2019-01-10KONSERTPROGRAM  VÅR/SOMMAR 2019*
30 april är vi med och sjunger in våren vid Valborgsmässbålet i Klågerup!

1 maj - Vårsånger för Ärtholmens kolloniförening i Malmö.

12 maj - Konsert med MUO (Malmö Underhållningsorkester) i Rådhuset i Malmö. Mer info kommer.

25 maj - Alfvénkonsert i Trelleborgs stadspark- Mer info kommer.

3 juni -  Sommar i stadsparken tillsammans med MOU. Mer info kommer.
*Med reservation för eventuella ändringar. Kontrollera gärna tider i lokal dagstidning eller liknande. Ytterligare konserter kan tillkomma under terminens lopp.