2019-04-01
Stadgar för Trelleborgs Kammarkör (2018-09-10) >>>
Körklädsel >>>
REPETITIONER vÅREN 2019*)
14 januari kl 18.45–21.00; Terminsstart! Repetition, Axel Ebbes konsthall 


21 januari kl 18.45–21.00; Repetition, Kulturskolan, Östergatan 54, Trelleborg.


28 januari kl 18.45–21.00; Repetition, Axel Ebbes konsthall

4 februari kl 18.45–21.00; Repetition, Axel Ebbes konsthall

11 februari kl 18.45–21.00; Repetition, Axel Ebbes konsthall

18 februari - Sportlov - ingen rep.

25 februari kl 18.45–21.00; Årsmöte samt Repetition, Axel Ebbes konsthall

4 mars kl 18.45–21.00; Repetition, Axel Ebbes konsthall


10 mars kl 09:15; Kördag, Gorms väg 2, rep. 14-15

11 mars kl 18.45–21.00; Repetition, OBS! Kulturskolan, Östergatan 54, Trelleborg

18 mars kl 18.45–21.00; Repetition, Axel Ebbes konsthall


25 mars kl 18.45–21.00; Repetition, Axel Ebbes konsthall

1 april kl 18.45–21.00; Repetition, Axel Ebbes konsthall

8 april kl 18.45–21.00; Repetition, Axel Ebbes konsthall


15 april - Påsklov - ingen rep.

22 april kl 18.45–21.00; Repetition, Axel Ebbes konsthall

29 april kl 18.45–21.00; Repetition, OBS! Kulturskolan, Östergatan 54, Trelleborg

tisdag 30 april kl ??; Valborgsmäss i Klågerup Konsertnoter >>>


onsdag 1 maj kl ??; Vårsånger, Ärtholmens kolloniförening Konsertnoter >>>


6 maj kl 19:00–21.30; Repetition med orkester, Medborgarhuset i Staffanstorp

9 maj kl 19:00–21.30; Reservrepetition med orkester, Medborgarhuset i Staffanstorp PLATS KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

söndag 12 maj kl ??; Konsert med MOU, Rådhuset Malmö Konsertnoter >>>

13 maj kl 18.45–21.00; Repetition, Axel Ebbes konsthall

20 maj kl 18.45–21.00; Repetition, Axel Ebbes konsthall


lördag 25 maj kl ??; Alfvénkonsert, Stadsparken Trelleborg  Konsertnoter >>>


27 maj kl 19:00–21.30; Repetition med orkester, Medborgarhuset i Staffanstorp


3 juni kl ??; Konsert med MOU, Stadsparken Trelleborg Konsertnoter >>>




*) Ändringar i repetionsschemat kan förekomma under terminens lopp - webbsidan uppdateras ständigt. Eventuellt kan ytterligare någon konsert eller repetition tillkomma. Besök denna sida regelbundet för aktuell information. Upptäcker du några konstigheter bör du kontakta mig omgående, så att eventuella tryckfel kan korrigeras.