2012-04-23BLI STÖDMEDLEM!Som stödmedlem bidrar du inte bara till ett rikt musikliv på Söderslätt. Du får även rabatt på entréavgiften vid en del av våra konserter. Du får dessutom exklusiv förhandsinformation om kommande konserter (via e-post).


Du blir stödmedlem genom att sätta in årsavgiften, 150 kronor, på PlusGiro-kontonr 633 25 56-7. Glöm inte att ange namn, adress och eventuell e-postadress.

Tack för ditt stöd!